BRANDWEER DE VALK

Diverse Afkortingen

AB Adembescherminsvoertuig
AL Autoladder
TAS Tank auto spuit
BRV Brandweervaartuig
CT Crashtender
DA Dienstauto
DB
FRB
Dienstautobus
First  Responder Brandweer
GM Gereedschap/materieelwagen
HA Haakarmvoertuig
HV-1 Hulpverleningvoertuig groot model
HV-2 Hulpverleningsvoertuig klein model
HV-3 Hulpverleningsvoertuig beperkte bepakking
HW Hoogwerker
KR Kraanwagen
PB Poederbluswagen
PM Personeel/materieelwagen
PT Portofoon
PB Poederbluswagen
SB Schuimbluswagen
SL Slangenwagen
TS Tankautospuit
TW Tankwagen
VC-1 Verbinding/commandowagen groot model            
VC-2 Verbinding/commandowagen klein model
WO Waterongevallenwagen
VW Vrachtwagen

Aanhangers / Haakarmbakken

AB- Adembescherming
AL- Ladder
BM- Bijzonder materieel
DP- Dompelpomp
GM- Gereedschap/materieel                                
GS- Gevaarlijke stoffen
HA- Haakarmchassis
HV- Hulpverlening
KZ- Koolzuursneeuw
MS- Motorspuit
PBA Poederblusaanhanger
SBA

Schuimblusaanhanger

SL- Slangen
TH- Technische hulpverlening
TW- Tank
VC- Verbinding/commando
VW- Vracht
WK- Waterkanon
WO- Waterongevallen

Toevoegingen

-BC Brandkranencontrole
-BvD Bevelvoerder/Brandmeester (van dienst)
-BR Brandstof
-BT Bosbrandbestrijding
-CA Chemisch adviseur
-CvD Commandant (van dienst)
-CL Cleaner
-CO Chemie-ongevallen
-HOvD Hoofdofficier (van dienst)
-KA Kantine
-KI Kipper-installatie
-KR Kraan-installatie
-LI Lichtinstallatie
-MD Materiaaldienst
-ME Metingen
-MO Metro-ongevallen
-OC Ondercommandant
-OD Officier van dienst
-OP Opleiding
-OT Ontsmettingstent
-OV Overmaats vat
-OvD Officier (van dienst)
-PR Preventie
-RA Stralingsongevallen
-SL Slangenvoorraad
-SVM Schuimvormend middel
-TD Technische dienst
-VD Verbindingsdienst
-VL Voorlichting
-VLO Verwacht Luchtvaartongeval
-VO Vloeistoffen-ongevallen
-VT Vliegtuig-ongevallen
-VZ Verzorging
-WA Water

GRIP Afkortingen
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

GRIP Code:    

GRIP 0

Dagelijks optreden van de hulpdiensten
 
'Motorkapoverleg'
GRIP 1 Incident + gecoördineerde multidisciplinaire inzet  CTPI
GRIP 2 Grootschalig incident + gecoördineerde multidisciplinaire inzet  CoPI + ROT
GRIP 3 Ramp / zwaar ongeval in één gemeente CoRT + ROT + GBT [Gemeentelijk Beleidsteam]
GRIP 4 Ramp / zwaar ongeval in meerdere gemeenten CoRT + ROT + GBT's + RBT
GRIP 5 Ramp / crisis in meerdere provincies / landen CoRT + ROT + GBT's + RBT + PCC 
DCC + NCC

Gebruikte afkortingen:

  • CTPI = Coördinatie Team Plaats Incident

  • CoPI = Commando Plaats Incident

  • ROT = Regionaal Operationeel Team

  • CoRT = Commando Rampterrein

  • GBT = Gemeentelijk BeleidsTeam

  • RBT = Regionaal BeleidsTeam

  • PCC = Provinciaal Coördinatiecentrum

  • DCC = Departementaal Coördinatiecentrum

  • NCC = Nationaal Coördinatiecentrum
redgereedschap

Foto's

© www.brandweer De Valk.nl