BRANDWEER DE VALK

History De Valk 1946 tot NU

De inwoners van de buurtschap De Valk meu-lunteren  en Overwoud hadden er bij het gemeente bestuur meerdere malen op aangedrongen voorzieningen te treffen om ter plaatse branden te kunnen blussen. Steeds zonder resultaat. Een felle brand in 1946 bracht de inwoners opnieuw in actie. Bovenmeester J. Jansen en anderen vonden "dat het zo niet langer kon". Zij vormden een commissie , die zich  ten doel stelde geld in te zamelen voor de aankoop van blus materiaal. in korte tijdt  werd FL 5000,= (€2.269,93 ) bij elkaar gebracht. Er werd contact gezocht met brandspuitfabrikant Bikkers in Rotterdam. Een week later kon men een plaatje  en een offerte van een tweewielige motorspuit met toebehoren bekijken. Het gemeente bestuur, geschrokken door de voortvarendheid  van de bewoners, forceerde een snelle besluitvorming . Op korte termijn zou de gemeente  zorgdragen  voor blusmateriaal en een brandspuitbering. Het duurde  niettemin tot september 1946  voordat een tweewielige  motorspuit, door de gemeente aangekocht, in De Valk arriveerde.
De spuit werd ondergebracht in de smederij van H. Jansen aan de Lage Valkseweg. De gemeente kocht een stukje grond (naast de smederij) voor de bouw van een brandweergarage. Het geld voor de bouw stond reed op de gemeente begroting, maar werd in opdracht van de burgemeester L.R. Middelberg wegens bezuiniging weer geschrapt, In Oktober 1946 kregen tien Valkeniers hun brandweer aanstelling in de brievenbus.
H. v.d. Berg. werd commandant. In 1947 werd er een groepsfoto gemaakt, de echte uniformen moesten toen nog komen. Naast de commandant op de foto meest links, B. Evers, A. Scheuder, B. v.d. Brink, D. van Luttikhuizen, rechtsboven , J.H. Nap, en J. Jansen., Op de voorgrond H. Jansen, M.J. Bloemendal H. Ploeg.

Vijf jaar later werd de bouw van de brandweergarage gerealiseerd. De firma Gebr De Gijt uit Ede voerde het plan uit  in 1951 kon  de garage  in gebruik worden genomen. De sirene werd bediend vanuit de woning van Jansen.

De garage werd begin 1986 uitgebreid  met een door de aannemer casco opgeleverde aanbouw. voor weinig geld en met vereende krachten van alle sectie leden werd de ruimte omgetoverd in een mooi leslokaal . De lesaccommodatie werd op 12 septeber 1986 feestelijk geopend.

In 2000 is de oude brandweerkazerne vervangen voor een gloednieuw gebouw. Met ruimte voor de stalling van een brandweervoertuig en een aanhanger. Aan beide kanten naast de voertuig hangt de uitrukkleding. Er is een douche en twee toiletten, een verdieping hoger een kantoor voor de werkzaamheden van de commandant en voor kleine besprekingen. Achter de stallingruimte is een mooie ruime nabespreekruimte met een ingebouwde keuken. Dit is een belangrijke ruimte, want hier komen de brandweervrijwilligers samen na een oefenavond of na een hulpverlening. In deze ruimte wordt veel geëvalueerd over de brand, hulpverlening of oefening die ze verricht hebben. De onderlinge band is dan ook erg goed. Daarnaast wordt deze ruimte ook gebruikt voor andere doeleinden, o.a. vergaderingen en EHBO.   
redgereedschap

Foto's

© www.brandweer De Valk.nl